دانلود ها

آزمون تستی شماره ۲ تیزهوشان پایه ششم
امتحان تستی پایه ششم مدارس تیزهوشان سال ۹۶
آزمون ورودی نمونه دولتی ششم به هفتم ۹۶
پنج آزمون اینترنتی شبیه ساز تیزهوشان ششم به هفتم
پاسخ آزمون اینترنتی شماره ۲ ریاضی نهم
پاسخ آزمون اینترنتی شماره ۱ ریاضی نهم
آزمون اینترنتی شماره ۴ ریاضی نهم
آزمون اینترنتی شماره ۳ ریاضی نهم
آزمون اینترنتی شماره ۴ کتاب ۱۰+۳۰ آزمون هفتم
آزمون سوم اینترنتی کتاب ۱۰+۳۰ آزمون هفتم
فصل اول هوش و استعداد تحلیلی SQ
آزمون جامع شماره ۲ تیز هوشان آذر ماه ۹۵
فیل ریاضی (فصل ۳ اعداد اعشاری)
پاسخ تشریحی پرسش های کتاب کندو پایه نهم
پاسخ تشریحی پرسش های کتاب کندو پایه هشتم
پاسخ تشریحی پرسش های کتاب کندو پایه هفتم
آزمون شبیه ساز شماره ۱ استعداد های درخشان (ششم ابتدایی)
آزمون شبیه ساز شماره ۱ استعداد های درخشان (پنجم ابتدایی)
آزمون شبیه ساز شماره ۱ استعداد های درخشان (چهارم ابتدایی)
***مهم : مجموعه ی ۶ آزمون برگزار شده در سال ۹۴ به همراه پاسخنامه