درباره ما

موسسه انتشارات گامی تا فرزانگان در سال ۱۳۸۷ شروع به کار کرد.
انتشارات گامی تا فرزانگان با سابقه ۸ ساله خود همیشه سعی کرده است به شیوه های مدرن و روز آمد به چاپ و تولید کتاب های کمک آموزشی بپردازد.

و به همین دلیل هر سال از طرف مدیریت محترم کل دفتر انتشارات و تکنولوژی کتاب های مجموعه به عنوان کتاب مناسب معرفی شده است.

برای تحقق تمامی این اهداف در انتشارات گامی تا فرزانگان بخش های زیادی فعالیت می کنند که از آن جمله می توان به بخش علمی- فرهنگی، بخش بازرگانی و توزیع کتاب، بخش روابط عمومی و بخش چاپخانه این انتشارات اشاره کرد.